Chuyên mục: Tin giáo dục

'Roll up your sleeves' là gì?

[ad_1] Cô Moon Nguyen giới thiệu câu ‘Roll up your sleeves and get ready to clean up”. Bạn có đoạn được nghĩa câu này? [ad_2]

Phân biệt 'wish' và 'would rather'

[ad_1] “I _____ they had shown a bit more respect in the last meeting”, bạn sẽ điền “wish” hay “would rather” vào chỗ trống trong câu trên?