Chuyên mục: Tin Điện Lực

Đào tạo phần mềm OMS

[ad_1]  Thành phần tham dự lớp đào tạo gồm có cán bộ chuyên trách Phòng Điều độ, cán bộ phụ trách quản lý và cập