Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La

Trong 2 ngày từ ngày 27-28/8/2020 vừa qua, công ty CP Hợp tác và phát triển nhân tài Việt Nam đã phối hợp cùng công ty điện lực Sơn La để tạo nên buổi tập huấn về công tác truyền thông cho công ty.

Hội nghị tấp huấn diễn ra trong 2 ngày, được giảng viên của các tiến sĩ giáo sư thạc sĩ đầu ngành về trao đổi, hướng dẫn 2 nội dung chính: Kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc với báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng viết tin, bài, quay phim, chụp ảnh phục vụ công tác truyền thông ngành điện.

Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La

Nhấn mạnh các công tác truyền thông tại cơ sở

Dự hội nghị có Th.s Phan Văn Kiền (giảng viên) cùng các đồng chí, ban lãnh đạo, cùng gần 100 nhân sự tại công ty điện lực Sơn La. Buổi tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức của các ban lãnh đạo cũng như cộng sự nhân viên về công tác truyền thông về ngành điện. Đây cũng là một trong những giải pháp cơ bản mà công ty điện lực nào cũng cần phải chú trọng tới.

Trong đó, đơn vị đang đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động. Sự đồng thuận của các tầng lớp, khách hàng, đơn vị cộng tác khác với toàn bộ công ty điện lực Sơn La.

Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La

Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về an toàn ngành điện. Chủ động xử lý các vấn đề truyền thông ngành điện. Tăng cường truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của ngành đến từng cán bộ công nhân viên chức trong bộ máy của công ty. Tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện đổi mới toàn bộ ngành điện lực, tạo động lực cho đội ngũ nhân viên, ban lãnh đạo, cán bộ 1 sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội.

Sau buổi tập huấn truyền thông này, quý công ty nhận lại những gì ?

Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La

Qua khóa tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông sẽ nâng cao kiến thức thực tế giúp cán bộ lãnh đạo, những người phụ trách công tác tuyên truyền, phát ngôn, quan hệ công chúng và cộng đồng, cộng tác viên của Tổng công ty và các đơn vị nâng cao các kỹ năng làm việc với báo chí; hiểu về mối quan hệ giữa báo chí với truyền thông xã hội; các nguyên tắc nhằm xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả và các nghiệp vụ truyền thông nội bộ như kỹ năng viết thông cáo báo chí, tin, bài và chụp ảnh công trình ngành điện.

Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La

Sau hội nghị tập huấn, các học viên của công ty điện lực Sơn La sẽ nắm cơ bản về hai nội dung được truyền đạt trên. Đồng thời hiểu rõ nội dung truyền thông trong ngành điện để khách hàng hiểu hơn tính đặc thù và công việc của ngành điện; xử lý các vấn đề đột xuất, bất ngờ xảy ra trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La
Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La