Phối hợp với Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát mua bán điện

Vừa qua, ngày 18-09-2021 Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển nhân tài phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát mua bán điện được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh. Các học viên đã được truyền đạt 3 chuyên đề chính gồm: Kỹ năng kiểm tra, giám sát mua bán điện; kiểm tra công tơ điện bằng thiết bị CheckMeter 2.3; Vận hành và báo cáo phân hệ kiểm tra giám sát trên hệ thống CMIS3.0.

Nội dung tập huấn được phó Trưởng ban Kiểm Tra Thanh Tra Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc truyền đạt, hướng dẫn bằng file hình ảnh, slide trực quan, sinh động, dễ hiểu. Qua đó, giúp các học viên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra hiện trường, kiểm tra phát hiện các hình thức trộm cắp điện và xử lý vi phạm sử dụng điện. Đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn trong việc kiểm tra sử dụng điện của khách hàng qua sản lượng, thông số vận hành để phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng điện; Dựa trên hệ thống khai thác số liệu, thu thập dữ liệu công tơ từ xa; Một số phương pháp lọc tìm khách hàng sử dụng điện bất thường trên chương trình quản lý khách hàng CMIS3.0…

Cuối buổi tập huấn, các học viên đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, về một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, xử lý vi phạm hành chính; Qua đó, Giảng viên hướng dẫn.

Việc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức định kỳ các lớp tập huấn kiểm tra giám sát mua bán điện là rất cần thiết nhằm bổ sung, cập nhật kịp thời kiến thức chuyên môn cho đội ngũ Kiểm tra viên điện lực, từ đó vận dụng vào thực tế công việc một cách hiệu quả, giúp công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện đạt được kết quả cao trong thời gian tới.