Chuyên mục: Nâng cao hiệu quả năng suất lao động

Six Sigma

I. GIỚI THIỆU CHUNG Chữ Sigma (δ) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật xác suất – thống kê để đánh