Mở Lớp tập huấn về pháp luật hiện hành và quản lý đầu tư xây dựng luật đấu thầu, đấu thầu qua mạng năm 2021 tại Yên Bái

Quốc hội khóa 14 đã thông qua nhiều Luật quan trọng, trong đó có hệ thống Luật liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế, một số Luật sửa đổi bổ sung Luật mà Quốc hội khóa Luật khác trước đây đã thông qua. Từ đầu năm đến nay đã có 11 Luật có hiệu lực thi hành, bao gồm Luật Đầu tư công số 39, luật Luật Đấu thầu và đấu thầu qua mạng, Luật số 62 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 50/QH13 và các luật liên quan.

Để nhanh chóng tiếp cận với các văn bản quy phạm về pháp luật hiện hành và quản lý đầu tư xây dựng luật đấu thầu, đấu thầu qua mạng, ngày 05/04/2012 vừa qua Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài chúng tôi để mở “Lớp tập huấn về pháp luật hiện hành và quản lý đầu tư xây dựng luật đấu thầu, đấu thầu qua mạng năm 2021”

Lớp học được tập huấn với nhưng nội dung chính như: tìm hiểu về Pháp Luật về Đầu tư công, Pháp Luật về Xây dựng, Pháp luật về đấu thầu và đấu thầu qua mạng.
Lớp học được diên ra trong một ngày với sự tham gia giảng dạy của Giảng viên Nguyễn Huy Thường – Một chuyên gia cao cấp về pháp luật đấu thầu, đã hướng dẫn các học viên rất tân tâm, tận tình tìm hiểu và hướng dẫn đầy đủ về các thông tư, nghị định về pháp luật đầu tư công như: Luật đầu tư Công 39/QH14, NĐ40/2020/NĐ-CP. Các thông tư, nghị định Pháp luật về xây dựng như: Luật 62/QH14, NĐ06/2021/NĐ-CP, NĐ10/2020/NĐ-CP và các thông tư, nghị định về luật đấu thầu và đấu thầu qua mạng như : Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và một số thông tu nghị định khác liên quan.

Lớp học diễn ra trong 01 ngày nhưng với tinh thần học tập cao các học viên đã nắm vững được những chuyên đề cơ bản về: Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn; Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn; Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp; Thẩm định trong quy trình lựa chọn nhà thầu; Xử lý các tình huống trong đấu thầu và giải đáp thắc mắc liên quan. Đây là dịp để những người làm công tác đấu thầu được học tập, trao đổi kinh nghiệm và góp ý, hoàn thiện trong chuyên môn để nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ, qua đó triển khai thực hiện tại đơn vị đạt được kết quả cao nhất.