LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÁT NGÔN, TIẾP XÚC BÁO CHÍ VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG, NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ VÀ KỸ NĂNG QUAY PHIM – CHỤP ẢNH

Truyền thông trong ngành điện lực nhằm hai mục đích chính: Thứ nhất, tuyên truyền để khách hàng hiểu hơn tính đặc thù và công việc điện lực và ủng hộ, tuân thủ các quy định của ngành. Thứ hai, xử lý các vấn đề đột xuất, bất ngờ xảy ra trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Để cán bộ nghành hiểu sâu hơn về hai mục đích trên Công ty Điện lực Hà Giang đã phối hợp với Công ty CPHT đào tạo và phát triển Nhân Tài mở lớp tập huấn “Lớp tập huấn Kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông, nghiệp vụ báo chí  và kỹ năng quay phim – chụp ảnh “

Với tính năng đặc thù của ngành điện nên hoạt động tập huấn truyền thông đối với cán bộ được Các giảng viên ở Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin – Truyền thông tập trung chủ yếu vào ba nội dung cơ bản: Công tác tuyên truyền và xây dựng hình ảnh của ngành, công tác xử lý khủng hoảng và ứng xử với báo chí truyền thông, công tác xây dựng truyền thông nội bộ.

Các giảng viên ở Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin – Truyền thông đã trao đổi nhiều thông tin, truyền đạt nhiều cách làm mới trong việc phát ngôn trước báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Hướng dẫn kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí; Chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc, kỹ năng phát ngôn với báo chí và công chúng; Phương pháp trả lời phỏng vấn; Cách thức xử lý, giải quyết khủng hoảng truyền thông; Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước…

Lớp tập huấn cũng cung cấp những thông tin và hướng dẫn các học viên những kiến thức hữu ích cho cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông và giảm nghèo; Một số giải pháp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác thông tin và tuyên truyền; Kỹ năng cơ bản trong hoạt động thông tin, tuyên truyền như kỹ năng đưa tin viết bài, kỹ năng quay phim, chup ảnh, kỹ năng lựa chọn phân tích sự kiện, vấn đề; Kỹ năng tham gia tổ chức sản xuất chương trình phát thanh cơ sở…

Đây là những kiến thức cơ bản và quan trọng, vừa giúp nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết cho người phát ngôn, cán bộ đưa tin của đơn vị để việc cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện tốt hơn, vừa góp phần triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới./.

Kết thúc khóa học chúng tôi tổ chức thành các nhóm thi các kỹ năng phát ngôn, kỹ năng ứng xử trước công chúng và báo chí, kỹ năng quay phim chụp ảnh – viết tin bài. Hầu hết các nhóm được các giảng viên đánh giá rất cao, đây là nhũng thành tích rất tốt sau khóa tập huấn.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khóa học: