Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài huấn luyện an toàn vệ sinh an toàn lao động trực tiếp và trực tuyến tại Điện lực Vĩnh Phúc

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ năm 2021 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc lại một lần nữa phối hợp với Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát  triển Nhân Tài ( Ngày 10/04/2021 đã huấn luyện một  lớp Nhóm 4). Do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp và để không làm ảnh hưởng nhiều tới việc sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức hình thức Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động trực tuyến. Đào tạo Từ văn phòng trung tâm Điện lực Vĩnh Phúc và các điểm cầu là các Điện lực Các huyện trực thuộc

Với hình thức tổ chức tập huấn trực tuyến nhằm tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV đồng thời tăng cường việc ứng dụng CNTT và đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả. Trong chương trình khung đào tạo bao gồm kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành cả lý thuyết và thực hành về công tác ATVSLĐ theo quy định của Nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để người lao động trong Công ty nắm vững và đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, chương trình tăng cường bổ sung lại kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, các quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đang làm việc tại Công ty; Trang bị kiến thức cho những người lao động mới tuyển dụng.

Số lượng các học viên được đào tạo lần này đối với nhóm 3&6 là 254 học viên và nhóm 4 là 375 học viên là những cán bộ đang tham gia làm việc tại Công ty. Với số lượng lao động tương đối đông và các vị trí làm việc rất đa dạng theo công việc hiện hành rộng khắp các huyện trực thuộc nên việc đào tạo trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên ở xa.

 

Tổ chức tập huấn cho các nhóm đối tượng lần này (theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ) được chia thành 3 nhóm dành cho những vị trí tương ứng mà người lao động đang đảm nhận công việc.

Nhóm 3: Phó, trưởng các  Điện lực huyện, Trung tâm chăm sóc khách hàng …lao động trực tiếp tại các đơn vị.

Nhóm 4: Các chuyên viên trong văn phòng công ty

Nhóm 6: Các An toàn vệ sinh viên tại các đơn vị.

Giảng viên là cán bộ trong Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài  – Chuyên gia huấn luyện ATLĐ Đào Bằng Giang đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp chứng chỉ đào tào huấn luyện ATVSLĐ. Các bài giảng được các giảng biên soạn dựa trên chương trình khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, sơ đồ hóa hình ảnh, các ví dụ trực quan đế học viên nắm ngay được kiến thức tại buổi học, các nội dung truyền tải gắn liền với công việc, đặc biệt là nhóm đối tượng nhóm 3 và nhóm 6 lao động trực tiếp tại Đơn vị.

Sau khóa học, được các học viên đánh giá cao, có hiệu quả mô hình đào tạo mới này đồng thời các học viên phải làm bài thu hoạch để Hội đồng đào tạo Công ty chấm điểm và cấp thẻ đã hoàn thành tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho tất các các học viên.