I – CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỚI

 1. Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp
 2. Chương trình tập huấn kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả
 3. Chương trình tập huấn kỹ năng đưa tin viết bài, tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông
 4. Chương trình tập huấn công tác truyền thông nội bộ
 5. Chương trình tập huấn kỹ năng giao tiếp và Văn hóa ứng xử
 6. Chương trình tập huấn về công tác Văn hóa doanh nghiệp
 7. Chương trình tập huấn công tác văn thư lưu trữ trên phần mềm Eoffice
 8. Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng Quản trị văn phòng
 9. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiếp vụ thanh tra, kiểm tra và pháp chế
 10. Chương trình đào tạo E-learning bồi dưỡng kiến thức Pháp luật, các kỹ năng mềm
 11. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiếp vụ thanh tra, kiểm tra và pháp chế
 12. Chương trình tuyên truyền, phổ biến Pháp luật và quán triệt thực hiện quy định Luật PCTN năm 2018
 13. Chương trình đào tạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
 14. Chương trình đào tạo E-learning về văn hóa doanh nghiệp
 15. Tư vấn, tổ chức các chương trình Hội thảo, Team building
 16. Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực Quản trị Văn phòng
 17. Chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo NĐ 44/ NĐ-CP
 18. Tư vấn, xây dựng các video clip theo yêu cầu
 19. Chương trình Quản trị doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý cấp 3
 20. Chương trình Quản trị doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý cấp 4

II – CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ

 1. Chương trình huấn luyện An toàn vệ sinh viên
 2. Giám sát thi công xây dựng công trình.
 3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
 4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản.
 5. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 6. Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng.
 7. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư.
 8. Chương trình đào tạo chuyên viên.
 9. Chương trình đào tạo chuyên viên chính
 10. Chương trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 11. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ VH Thể thao – Du lịch cho cán bộ Xã Phường

 III – CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 1. Chương trình hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu 2014 và NĐ 63/2014/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 2. Chương trình tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật và Nghị định mới của Chính Phủ về quản lý xây dựng
 3. Chương trình bồi huấn tách tài sản cố định và hướng dẫn trích khấu hao tài sản theo phân cấp.
 4. Chương trình phổ biến thực hiện luật Lao động và luật Công đoàn sửa đổi
 5. Chương trình Pháp luật kinh doanh dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp.
 6. Chương trình tập huấn văn hóa tham gia giao thông.
 7. Chương trình về bảo vệ môi trường.
 8. Chương trình về an toàn bảo hộ lao động.
 9. Chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 10. Chương trình kiến thức và kỹ năng quản trị thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp. 

IV – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

 1. Chương trình bồi huấn nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
 2. Chương trình đào tạo BSC&KPI – Mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại
 3. Chương trình tập huấn văn hóa an toàn lao động – kỷ luật lao động.
 4. Chương trình tập huấn tạo động lực làm việc cho CBCNV trong doanh nghiệp.
 5. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
 6. Chương trình bồi dưỡng quản trị tài chính kế toán.
 7. Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp.
 8. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp quản lý nhân sự.
 9. Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ.
 10. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng làm việc và trả lời phỏng vấn báo chí.
 11. Chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình.
 12. Chương trình kỹ năng đàm phán.
 13. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán chuyên sâu.
 14. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý

 V – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CƠ SỞ

 1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ công chức xã, phường
 2. Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp xã, phường
 3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường
 4. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cho cán bộ công chức xã, phường

 VI – CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

 1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.
 2. Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Công đoàn với công tác tiền lương.
 3. Chương trình bồi dưỡng nâng cao vai trò của Công đoàn trong xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 4. Chương trình nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn với công tác tìm hiểu pháp luật.