Tập Huấn Online Lớp kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện Lực Sơn La
Công Ty Điện Lực Bắc Giang Phối Hợp Với Công Ty CPHT Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Tài Tổ Chức Team Building
TỔ CHỨC HỘI THAO TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
NGƯỜI LÍNH ÁO CAM THẦM LẶNG - ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TẠI ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỪ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Các chương trình đào tạo

chúng tôi đem đến cho bạn

Các chương trình đào tạo
Huấn luyện an toàn lao động
Đào tạo trực tiếp
Đào tạo kỹ năng mềm
Nâng cao năng suất lao động
Đào tạo cấp chứng chỉ 5S

hợp tác Đào tạo và phát triển nhân tài

Chúng tôi nuôi dưỡng trí tuệ và cung cấp các kỹ năng thông qua phương pháp giảng dạy đặc sắc, giúp người học có khả năng tự sáng tạo, tự tạo thành công cho chính mình. Giúp các tổ chức có đội ngũ nhân lực trình độ cao các lĩnh vực kỹ năng, kinh tế, công nghệ , khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội & nhân văn.

Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội học tập, nghiên cứu suốt đời cho người học.
Nâng cao trí thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho toàn thể cộng đồng và đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

giá trị cốt lõi

  • Uy tín với các cá nhân, tổ chức về chất lượng đào tạo.
  • Coi người học là trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo.
  • Tinh thần tự chủ và chủ động trong xây dựng tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.
  • Liên tục sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Đoàn kết một lòng vì sự phát triển của công ty.
  • Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
  • Tự hào là một công ty có tên mang theo hai chữ “Nhân Tài”.

Hình thức đào tạo

How to find free casino slot games for amusement The amount of slot machines you will see in the majority of casinos is sure to

Tips on how to Increase Added Value

In business, you will discover two ways to improve added value: innovating something new or perhaps lowering the expense of something currently available. For example

Tin tức hàng ngày

Đối tác của chúng tôi