[Tuyển dụng] 01 Vị trí nhân viên kế toán

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 • Chức danh: Nhân viên kế toán
 • Tiêu chuẩn:
  1. Độ tuổi: từ 20-35 tuổi.
  2. Trình độ: Yêu cầu tốt nghiệp các trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học công đoàn, hoặc khoa kinh tế, kế toán của các trường đại học khác.
  3. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
  4. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
  5. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
  6. Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
  7. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)
  8. Giới tính: Nam nữ đều được.
  9. Ưu tiên: Ứng viên biết làm hồ sơ thầu qua mạng
[Tuyển dụng] 01 Vị trí nhân viên kế toán
[Tuyển dụng] 01 Vị trí nhân viên kế toán
 • Số lượng tuyển: 01
 • Chính sách thủ lao được thưởng:
  1. Lương thảo thuận theo năng lực hiện có.
  2. Hỗ trợ các chi phí phụ.
  3. Có chế độ khen thưởng hàng tháng nếu thực hiện tốt công việc
  4. Trợ cấp ăn trưa
  5. Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
  6. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc
  7. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Mô tả công việc:
  1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
  3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
  4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
  5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
  6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
  7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
  8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
  9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
  10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
  11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
  12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
  13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
  14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
  15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
  16. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Cách thức ứng tuyển:
  1. Mọi thông tin bạn vui lòng liên hệ theo số Hotline: 0962021221 (anh Dũng)
  2. Khi đi mang theo :
   • Giấy tờ cá nhân
   • Thư xin việc, CV nêu rõ quá trình học tập và công tác
   • Giấy khám sức khoẻ
 • Thời gian ứng tuyển:
  1. Thời gian bắt đầu từ ngay 06/10/2020 đến hết 30/11/2020.
  2. Khi đi phỏng vấn sẽ trao đổi công việc cụ thể hơn.