Trang chủ / HOẠT ĐỘNG / TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TẠI HÀ NỘI

TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TẠI HÀ NỘI

                Vừa qua, UBND huyện Chương Mỹ – Hà Nội hợp tác cùng Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân tài tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ công chức, viên chức, người uy tín trên địa bàn huyện.Theo đó, khóa tập huấn đã triển khai và phân tích Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2015. Bao gồm một số nội dung như: các hành vi tham nhũng và các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan; quy đinh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng,…Đồng thời cũng triển khai các nhóm giải pháp cơ bản của chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Qua đó, cung cấp những kiến thức pháp luật mới về phòng, chống tham nhũng bổ ích, thiết thực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.
Trong thời gian tới Công ty cổ Phần hợp tác đào tạo và phát triển nhân tài tiếp tục tập huấn các lớp cho các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về Admin

Bài khác

Phương pháp Kaizen: Triết lý chống lãng phí và quản lý công việc của người Nhật

Hầu hết các phương pháp cải thiện năng suất làm việc sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để giải quyết từng dự án cụ thể hoặc tổ chức lại danh sách công việc. Tuy nhi...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *