Trang chủ / HOẠT ĐỘNG / Phối hợp với các Sở lao động Thương binh, Xã hội và ban quản lý các khu công nghiệp Quán triệt thông tư 27

Phối hợp với các Sở lao động Thương binh, Xã hội và ban quản lý các khu công nghiệp Quán triệt thông tư 27

Tập huấn quán triệt, triển khai Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-CTNT Của công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài về việc triển khai tổ chức tập huấn, quán triệt Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trên tinh thần kế hoạch số 88/KH-CTNT Công ty Nhân Tài đã phối hợp với các Sơ lao động Thương binh Xã hội và Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh và đã tổ chức nhiều lớp Quán triệt thực hiên Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH cho 869 học viên là các Lãnh đạo và Cán bộ An toàn lao động, Vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Giảng viên là các lớp là Gảng viên Ngô Kế Nghiệp, Nguyễn Khánh Long và một số giảng viên khác đến từ Cục An toàn

Kết quả ghi nhận được từ các lớp tập huấn như sau:

Quán triệt nội dung Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, Các đơn vị đều nhận thấy tầ quan trọng và tính thiết thực của thông tư.

  1. Triển khai Kế hoạch số 88/KH-CTNT, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo Thông tư.
  2. Hướng dẫn các lãnh đạo xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả tổ chức, thực hiện theo Thông tư.
  3. Quán triệt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
  4. Hướng dẫn các đại biểu: Sau tập huấn, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên tại đơn vị mình

Dưới đây là một số hình ảnh của các lớp tập huấn:

Về Admin

Bài khác

Phương pháp Kaizen: Triết lý chống lãng phí và quản lý công việc của người Nhật

Hầu hết các phương pháp cải thiện năng suất làm việc sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để giải quyết từng dự án cụ thể hoặc tổ chức lại danh sách công việc. Tuy nhi...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *