Lớp tập huấn văn thư lưu trữ Tại Công ty Điện lực Yên Bái

Để thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công việc và đưa công tác văn thư, lưu trữ ở công ty, đơn vị đi vào nề nếp. Theo yêu cầu đào tạo của công ty Điện lực Yên Bái, công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài phối hợp cùng công ty Điện lực Yên Bái tổ chức lớp tập huấn “ Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và lưu trữ” cho toàn thể cán bộ trong công ty Điện lực Yên Bái.

Khóa học được diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, tham gia giảng dạy có Giảng viên đến từ Học viện hành chính Quốc gia.

Công tác văn thư bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, góp phần nâng cao hiệu suất, chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị. Trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, từ việc đề ra các chủ trương, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho đến phản ánh tình hình, đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên, chỉ đạo cơ quan cấp dưới hoặc triển khai, giải quyết công việc . . . đều phải căn cứ vào các nguồn thông tin có liên quan. Thông tin càng đầy đủ, chính xác và kịp thời thì hoạt động của cơ quan càng đạt hiệu quả cao, nguồn thông tin chủ yếu nhất, chính xác nhất là thông tin từ văn bản do văn bản là phương tiện chứa đựng, truyền đạt, phổ biến thông tin mang tính pháp lý.

Chương trình tập huấn đã cung cấp đầy đủ cho toàn thể cán bộ trong Công ty Điện lực Yên Bái những kiến thức, kỹ năng làm tốt công tác văn thư sẽ góp phần giúp lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chỉ đạo công việc được chính xác, hiệu quả, không để chậm trễ, sai sót. Tổ chức tốt công tác văn thư sẽ quản lý văn bản chặt chẽ, gửi văn bản đúng đối tượng, không để mất mát, thất lạc. Trong buổi tập huấn cán bộ trong Công ty Điện lực Yên Bái các anh chị học viên đã thẳng thắn trao đổi với nhau về những kiến thức mà mình đã có và những tiếp thu được từ giảng viên để cùng nhau phát triển.

Chương trình đã kết thúc thành công, tốt đẹp trong sự nhiệt tình của các cán bộ cán bộ trong Công ty Điện lực Yên Bái.