Lớp đào tạo huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân

Được sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân. Trong 2 tuần cuối của 08/10/2020 vừa Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân đã hợp tác cùng Công ty CP hợp tác đào tạo và Phát triển Nhân Tài tổ chức : “Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao đông” cho hơn 1000 cán bộ công nhân viên.

Qua lớp Huấn luyện với các giảng viên đến từ Cục An toàn lao động là những giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực An toàn lao động. Với những kiến thức và kinh nghiệm của mình các giảng viên đã truyền đạt rất kỹ lần lượt các chuyên đề cho từng đối tượng Nhóm 1,3 theo quy định của thông tư 27/2013/TT– BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động như các chuyên đề:

Lớp đào tạo huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân
Lớp đào tạo huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân

» Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở.
» Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
» Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ.
» Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ.
» Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ.
» Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
» Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
» Huấn luyện các yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp tàu thủy.

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động đã thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân. Các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tinh thần học tập cao, các học viên rất nhiệt tình tham gia trao đổi, bàn luận sôi nổi và đưa ra các tình huống cụ thể để chia sẻ kinh nghiệm giúp các khóa học trở nên hiệu quả hơn, tạo ra bầu không khí của lớp học luôn thoải mái, vui vẻ và thu được kết quả học tập tốt đẹp.

Các hoan viên bày tỏ sự mong muốn ban lanh đạo công ty hàng năm cho cán bộ, công nhân được huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Về phía Lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Gia Hân hoàn toàn nhất chí và bày tỏ ý hàng năm được hợp tác cùng Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài tổ chức các khóa huấn luyện và đào tạo cho cán bộ, công nhân viên.”