Lớp đào tạo huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Deabag An Xá

Theo đề nghị của Công ty TNHH Deabag An Xá, Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài mở khóa huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Deabag An Xá.

Khóa huấn luyện được các giảng viên đầu ngành về huấn luyện an toàn lao động của Cục an toàn lao động– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trực tiếp giảng dạy.

Lớp đào tạo huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Deabag An Xá
Lớp đào tạo huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Deabag An Xá

Trong thời gian tập huấn, học viên đã được học tập, quán triệt về công tác AT-VSLĐ theo các tài liệu:

» Quy trình kỹ thuật an toàn điện
» Các quy định hiện hành về công tác AT-VSLĐ
» Biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc
» Quy định trình tự các bước thực hiện sản xuất đảm bảo An toàn lao động, vệ sinh lao động.
» Rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động trong đã xảy ra trong các hoạt động sản xuất.

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động đã thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Deabag An Xá. Các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tinh thần học tập cao, các học viên rất nhiệt tình tham gia trao đổi, bàn luận sôi nổi và đưa ra các tình huống cụ thể để chia sẻ kinh nghiệm giúp các khóa học trở nên hiệu quả hơn, tạo ra bầu không khí của lớp học luôn thoải mái, vui vẻ và thu được kết quả học tập tốt đẹp.

Các học viên bày tỏ sự mong muốn ban lãnh đạo công ty hàng năm cho cán bộ, công nhân được huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Về phía Lãnh đạo Công ty TNHH Deabag An Xá hoàn toàn nhất trí và bày tỏ ý hàng năm được hợp tác cùng Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài tổ chức các khóa huấn luyện và đào tạo cho cán bộ, công nhân viên. Giảng viên các lớp bao gồm Giảng viên Nguyễn Đức Đãn, Giảng viên Trần Thanh Bình và một số giảng viên khác đến từ Cục An toàn.

Kết quả sau mỗi lớp tập huấn là các học viên đều đã nhận thấy tầm quan trọng và tính thiết thực của thông tư. Hướng dẫn các đại biểu Sau tập huấn về các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, thực hiện công tác Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên tại đơn vị mình.