Không thanh toán 50 triệu USD chạy thử tàu Cát Linh – Hà Đông

[ad_1]


Đề nghị thanh toán 50 triệu USD của tổng thầu Trung Quốc không có văn bản chính thức nên không được xem xét, theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. 

[ad_2]