Huấn luyện “Vệ sinh an toàn lao động” tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Thực hiện nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Theo yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp, từ ngày 08/11/2018 đến ngày 09/11/2018, Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài tổ chức khóa “ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2018” cho Ban lãnh đạo trong công ty Điện lực Sóc Trăng thuộc nhóm 1 (Theo quy định tại Thông tư 27). Tham gia giảng dạy có thầy Trần Thanh Bình  –  Kỹ sư cơ điện – Nguyên phó trưởng ban bảo hộ lao động – Liên Đoàn Lao Động thành phố Hà Nội.

 

Chương trình tập huấn diễn ra trong 02 ngày đã cung cấp cho toàn thể Ban lãnh đạo của công ty Điện lực Sóc Trăng những kiến thức quan trọng về hệ thống chính sách pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, những kỹ năng và nguyên tắc để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia lao động

Kết thúc các khóa huấn luyện, ban lãnh đạo công ty cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của việc huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động tỏ ý hàng năm được Hợp tác cùng Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài để huấn luyện an toàn lao đông vệ sinh lao động cũng như mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ công, nhân viên của công ty.

Chương trình đã kết thúc thành công, tốt đẹp trong sự nhiệt tình của các cán bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng.