Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Thương mại VHC

Theo đề nghị của công ty TNHH Thương mại VHC, Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài mở khóa huấn luyện “An toàn lao động, vệ sinh lao động” cho các đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Thương Mại VHC.

         Khóa huấn luyện được các giảng viên đầu ngành về huấn luyện an toàn lao động của Cục an toàn lao động– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trực tiếp giảng dạy.

Trong thời gian tập huấn, học viên đã được học tập, quán triệt về công tác AT-VSLĐ theo các tài liệu:

  • Quy trình kỹ thuật an toàn điện
  • Các quy định hiện hành về công tác AT-VSLĐ
  • Biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc
  • Quy định trình tự các bước thực hiện sản xuất đảm bảo An toàn lao động, vệ sinh lao động. Rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động trong đã xảy ra trong các hoạt động sản xuất.

         Kết thúc các khóa huấn luyện các học viên bày tỏ sự mong muốn Ban lãnh đạo công ty thường  xuyên tổ chức những khóa học bồi dưỡng, Huấn luyện định kỳ về an toàn lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Ban lãnh đạo công ty cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của việc huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động tỏ ý hàng năm được Hợp tác cùng Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài để huấn luyện an toàn lao đông vệ sinh lao động cũng như mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ công, nhân viên của công ty.

          Khóa huấn luyện đã kết thúc thành công, tốt đẹp trong sự nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH Thương Mại VHC.