Giấu thi thể bà 16 năm để hưởng trợ cấp xã hội

[ad_1]


Cynthia Black đặt thi thể bà ngoại vào tủ đông dưới tầng hầm suốt 16 năm, giấu thông tin về cái chết để được hưởng trợ cấp an sinh xã hội cho người già.

[ad_2]