Chương trình đào tạo “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình” năm 2019

Nhằm nâng cao khả năng và hiệu quả làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý cấp 3 và cấp 4 ở đơn vị thành viên thông qua chương trình đào tạo tích hợp học tập trực tuyến về các kỹ năng mềm chuyên nghiệp kết hợp bồi dưỡng các kiến thức, nội dung văn hóa của EVNNPC, từ ngày 22/7 – 30/8 Công ty Cổ phần Hợp tác đào tạo & Phát triển Nhân Tài đã phối hợp với các đơn vị như Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Điện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Điện lực Bắc Ninh, Công ty Điện lực Yên Bái, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty Điện lực Lai Châu và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc,….. triển khai chương trình đào tạo “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình 2019” cho đội ngũ các CBQL cấp 3 và các đối tượng cấp 4.

Chương trình Đào tạo gắn kết Văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các CBQL cấp 3 Công ty Điện lực Bắc Giang (29-31/7/2019)

Chương trình Đào tạo gắn kết Văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các CBQL cấp 3 Công ty Điện lực Bắc Kạn (22-24/8/2019)
Chương trình Đào tạo gắn kết Văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các CBQL cấp 3 Công ty Điện lực Lạng Sơn (7-9/8/2019)

Chương trình Đào tạo gắn kết Văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các CBQL cấp 3 Công ty Điện lực Yên Bái (8-10/8/2019)

Các học viên đã được tham gia chương trình đào tạo E-learning và đào tạo trực tiếp theo các nội dung đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn trong CV 2420/EVNNPC – TC&NS.

Chương trình Đào tạo gắn kết Văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các đối tượng cấp 4 Công ty Điện lực Bắc Ninh(22-24/7/2019)

 

Chương trình Đào tạo gắn kết Văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các CBQL cấp 3 Công ty Điện lực Bắc Ninh(29-31/7/2019)

Công ty CP Hợp tác Đào tạo và Phát triển Nhân Tài đã thiết kế, xây dựng nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù cũng như đặc điểm SXKD của từng đơn vị. Trong suốt khóa học ở các đơn vị, giảng viên của công ty Cổ phần hợp tác Đào tạo và Phát triển Nhân Tài đã lồng ghép thực tế của từng đơn vị và nhấn mạnh các nội dung cần triển khai thực hiện theo tinh thần phương châm hành động: Một đội ngũ -Một mục tiêu -Một hành trình” và yêu cầu các học viên tham dự lớp học phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; đồng thời tích cực thảo luận, tương tác với nhóm, hoàn thành các bài tập, bài kiểm tra để khóa đào tạo hoàn thành chương trình theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó, vận dụng những kiến thức đã được học tập vào thực tiễn công tác tại đơn vị mình

Trong suốt quá trình đào tạo, các học viên tham gia khóa học với thái độ tập trung , hăng hái tham gia phát biểu , nghiêm túc tham gia thảo luận và phản biện, nghiêm túc làm bài kiểm tra và hoàn thành đầy đủ bài kiểm tra từng buổi học và hoàn thành tốt bài tập cuối khóa để đánh giá năng lực.

Khóa đào tạo đã giúp học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý có được những kiến thức cơ bản về sự gắn kết văn hóa và các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để từ đó cùng với CBCNV đơn vị mình quản lý tổ chức việc học tập và thực thi, áp dụng có hiệu quả vào công tác sản xuất kinh doanh. Thông qua những bài tập thực hành, các tình huống trong thảo luận nhóm, các học viên sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ SXKD. Qua đó, giúp gắn kết các đội ngũ cán bộ quản lý và cấp Điện lực, phát huy tính chủ động, sự sáng tạo của các thành viên trong nhóm, giúp học viên được trải nghiệm các kỹ năng mềm và rút ra các bài học bổ ích cho bản thân. Sau khóa học, các cán bộ quản lý về đơn vị sẽ tiếp tục truyền đạt cho CBCNV của đơn vị mình để triển khai hiệu quả các giá trị phương châm hành động “Một đội ngũ -Một mục tiêu -Một hành trình” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.