Trang chủ / Nâng cao hiệu quả năng suất lao động

Nâng cao hiệu quả năng suất lao động

Six Sigma

I. GIỚI THIỆU CHUNG Chữ Sigma (δ) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật xác suất – thống kê để đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng mức Sigma mà công ty …

Đọc thêm »