Các video do công ty nhân tài làm chương trình

NGƯỜI LÍNH ÁO CAM THẦM LẶNG - ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TẠI ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỪ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Giao tiếp khách hàng Cty Điện Lực Lào Cai
Lớp Kỹ năng giao tiếp và Dv Khách hàng tại Quảng Ninh