NHÂN DỊP CÁC GIẢNG VIÊN ĐI DU HỌC Ở MỸ VỀ, CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ ĐÀO TẠO NĂM 2015

          Sáng 25 tháng 03 năm 2015, Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo ở Việt Nam hiện nay”.

          Với các tham luận của các giảng viên của công ty đến từ các trường đại học và học viện, đặc biệt là các tham luận của các giảng viên mà công ty đã cử đi du học tại Mỹ. Hội thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về các linh vực như kỹ năng mềm, An toàn lao động và đào tạo cấp các chưng chỉ về các ngành xây dựng, mở rộng và phát triển thị phần về đào tạo liên thông, liên kết đào tạo cấp một số chứng chỉ, chứng nhận các ngành nghề. Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên, các nhà quản lý giáo dục phân tích rõ thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ở Việt Nam hiện nay, và sự khác biệt so với Mỹ, các bài tham luận đã đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giúp công ty đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

          Bên cạnh đó, các giảng viên và các chuyên gia tham dự hội thảo cũng sẽ gợi mở và đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới chính sách đối với hoạt động đào tạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, phương thức tổ chức, quản lý đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo của công ty.