Chủ Nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2014
Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Ngân sách xã là một hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền Nhà nước cấp xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân cấp quản lý.

Trong những năm qua cùng với sự đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, công tác tài chính ngân sách cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Luật Ngân sách Nhà nước ban hành năm 2002 đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tài chính ngân sách trong tình hình hiện nay. Đặc biệt Luật Ngân sách Nhà nước đã khẳng định Ngân sách xã là cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước. Qua gần 10 năm thi hành luật, công tác quản lý tài chính ngân sách đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp quan trọng vào công tác quản lý hoạt động kinh tế- xã hội của cơ sở chính quyền xã, phường, thị trấn.
           Cùng với Luật Ngân sách Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài Chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn tạo nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn công tác quản lý tài chính Ngân sách xã tương đối hoàn chỉnh. Hệ thống văn bản ban hành đã xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý tài chính ngân sách xã, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả mọi khoản thu, chi và các khoản huy động đóng góp của nhân dân, tăng cường trách nhiệm kiểm tra giám sát của các ngành, các cấp, nâng cao vai trò vị trí của công tác tài chính ngân sách xã. Tuy nhiên để có được hệ thống cơ chế quản lý mang lại hiệu quả cao, phải thường xuyên nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp.
            Trước sự phát triển của kinh tế, xã hội nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, yêu cầu mới về quản lý kinh tế, mở rộng quyền tự chủ và nâng cao trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở, việc củng cố và tăng cường công tác tài chính Ngân sách xã đặt ra nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tài chính ngân sách hiện nay, nhằm xây dựng Ngân sách xã thực sự là cấp ngân sách hoàn chỉnh trong hệ thống ngân sách nhà nước ngang tầm, đủ lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ V ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

            Cùng với sự phát triển và đổi mới của nền kinh tế, hệ thống kế toán Nhà nước cũng không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia. Việc phân tích tình hình thực tiễn công tác Ngân sách xã trên địa bàn để chỉ ra những thiếu sót thấy rõ những vấn đề bức xúc trong công tác quản lý cần giải quyết, từ đó có những giải pháp đối với xây dựng và phát triển Ngân sách xã ở địa bàn thì kế toán ngân sách xã đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
            Xuất phát từ vấn đề trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý tài chính ngân sách xã trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan bản dự thảo chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn”

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức:

Học viên được trang bị:

- Những kiến thức về pháp luật ngân sách, về kế toán, quản lý tài chính ngân sách xã để quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả NSNN

- Nhận thức được quyền hạn, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, cán bộ tài chính và người làm kế toán

- Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, cụ thể là ngân sách xã

2. Đối tượng:

- Chủ tịch, phó chủ tịch, phụ trách tài chính cấp xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ tài chính, chuyên trách kế toán cấp xã, phường, thị trấn.

- Những người có quan tâm.

II. CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO


Số thứ tự

Tên chuyên đề

Chuyên đề 1

Khung pháp lý về kế toán xã

Chuyên đề 2

Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Chuyên dề 3

Phương pháp kế toán ngân sách xã.

Chuyên đề 4

Các vấn đề thảo luận thực tiễn.

(Nội dung chương trình có thể thay đổi theo yêu cầu của đơn vị)

Other News
Chương trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
Huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận An toàn lao động, vệ sinh lao động
Chương trình kiến thức và kỹ năng quản lý doanh nghiệp
Chương trình đào tạo kỹ năng đưa tin viết bài
Chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ công chức xã phường
Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng.
Đào tọa cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
1 2 3 4 5
 
Tin mới
Huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận An toàn lao động, vệ sinh lao động
Thư mời hợp tác đào tạo (Xây dựng kế hoạch năm 2014)
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt HỆ THỐNG ĐIỆN...
LỄ KÝ KẾT GIỮA HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM VỚI CÔNG TY NHÂN TÀI
Mở lớp bồi dưỡng kiến thức Pháp luật tại Hải Phòng
Mở lớp Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng tại Quảng Ninh
Sứ mạng của công ty đào tạo nhân tài
Bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc
Mở lớp kỹ năng lãnh đạo quản lý tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Hỗ trợ trực tuyến

----------------------------------------------------------------
Ms Nga: 
Phòng Kế Toán
0962 593 189

Mr Đạo: 
Phòng Hành Chính
01668 597 119

Ms Quy: 
Phòng Tuyển Sinh
0973 411 085
Lĩnh vực tiêu biểu
---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Thống kê truy cập truy cập
 Lượt truy cập: 159908

 Đang trực tuyến: 51
Liên kết - Text link
Đào tạo nhân tài|Chứng chỉ xây dựng|Đào tạo ngắn hạn|Lớp đào tạo tiêu biểu|Văn phòng phẩm |Bộ Xây dựng|Bộ công thương|Bộ giáo dục và đào tạo|Bộ ngoại giao|Bộ khoa học và công nghệ|Bộ tài chính|Bộ tư pháp|Bóng đá|Tin tức 24 h|Báo vietnamnet | Báo vnexpress |Báo dân trí| Báo mới|Du lich viet nam|Ho ca canh, ho ca nhan tạo|Tai game mien phi|Hinh nen dien thoai|Teambuilding|Du Học Nhật Bản|Quà tặng gốm sứ|Du học nhật bản|Phim hd online nhanh

Auto Backlinks
Future Google PR for daotaonhantai.com.vn - 0.00 Trust Rank for daotaonhantai.com.vn - 0.42

Liên kết website