Tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH cho Công ty Cổ Phần BMI Mộc Châu

Tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH cho Công ty Cổ Phần BMI Mộc Châu

Trong 2 ngày 26/10/2020, Công ty Cổ Phần BMI Mộc Châu phối hợp cùng Công ty CP hợp tác đào tạo và Phát triển Nhân Tài cùng 96 học viên tham gia lớp tập huấn được phổ biến vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PCCC; kiến thức cơ bản về […]