Tập huấn công tác Truyền thông tại Công ty Điện lực Sơn La

Trong 2 ngày từ ngày 27-28/8/2020 vừa qua, công ty CP Hợp tác và phát triển nhân tài Việt Nam đã phối hợp cùng công ty điện lực Sơn La để tạo nên buổi tập huấn về công tác truyền thông cho công ty. Hội nghị tấp huấn diễn ra trong 2 ngày, được giảng […]