Lưu trữ hàng ngày: 01/11/2019

Có nên nghỉ học cao đẳng một năm?

Em có 2 người em gái nhỏ tuổi, một đứa kém 10 tuổi, một đứa kém tận 17 tuổi và ba mẹ đều có tuổi, sức khỏe ngày càng kém. Gia đình hiện tại nợ nần rất nhiều, phải bán nhà gấp. Trước đây em đã một mình đấu tranh …

Đọc thêm »